Kontrola jakości powietrza i sprawność wentylacji poprzez wykonanie profesjonalnych pomiarów stężenia dwutlenku węgla, wilgotności i temperatury. Posiadamy odpowiednią aparaturę z świadectwami wzorcowania. Pomiary są wykonywane przez osoby z wykształceniem technicznym z odpowiednimi uprawnieniami uzyskanymi w egzaminie państwowym. Do pomiarów dołączamy kopię świadectwa wzorcowania aparatury, kopię uprawnień energetycznych. Pomiary również opiniowane są przez doświadczonego inspektora sanitarnego z uprawnianymi projektowymi.  

Realizowane prze z nas zadania:

- Kompleksowe pomiary wydajności wentylacji i jakości powietrza.
- Pomiar temperatury powietrza.
- Pomiary wilgotności powietrza.
- Pomiar s stężenia (koncentracji) dwutlenku węgla CO2.
- Pomiary ciśnień.
- Kontrola systemów wentylacji.
- Kontrola i pomiary wentylacji pożarowej nadciśnieniowej, pomiar różnic ciśnień między klatką a przedsionkiem oraz między przedsionkiem a korytarzem.
- Pomiar siły, np. pomiar siły potrzebnej do otwarcia drzwi podczas ewakuacji.

Wpływ stężenia CO2 na człowieka.

          Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu mierzone  w ppm (ang. parts per million) określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek  powietrza.

Powietrze wydychane przez człowieka zawiera około od 2 do 3% dwutlenku węgla.

Stężenie  dwutlenku węgla - CO2 Wpływ na organizm człowieka
Do 0,06 % / 600 ppm Akceptowalne warunki świeżości powietrza w pomieszczeniach
Do 0,8 % / 1000 ppm Wzrastająca wrażliwość zapachowa
Do 0,1 % / 1000 ppm Górny próg w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi według WHO – ogólnie przyjęta norma w wentylacji
Ok. 0,15%  1500 ppm Powietrze odczuwalne jako duszne i  nieświeże
Do 0,5 %  / 5000 ppm NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie)   reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 79/1998)
Do 1 % / 10000 ppm Wzrost częstości oddychania
Do 1,5 %  / 15000 ppm NDSCH (najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe) w specyficznych warunkach pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 79/1998)
Do 2 % / 20000 ppm Pogłębiony i szybki oddech, długie przebywanie powoduje uczucie zatrucia
Do 5 % / 50000 ppm Utrudnione, bardzo szybkie oddychanie, wzrost ciśnienia krwi i częstości tętna
Do 10 % / 100000 ppm Zaburzenia widzenia, przebywanie powoduje utratę przytomności, zagrożenie zdrowia i życia
Powyżej 10 % / 100000 ppm Utrata przytomności, przebywanie grozi śmiercią, gaśniecie świecy

inż. Dominik Stępień tel. 727 540 172

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

www.dominikstepien.com
www.optymalizatorbudynku.pl